Årsmøte 2021

Ekstraordinært årsmøte for Bodø Skiklubb Alpinor avholdes 8. desember klokken 1900.

Sted: Energihuset på Rønvikleira

Saker:

  • Navneendring på klubben, foreløpige forslag er Bodø Alpinklubb og Bodø Skiklubb. 
    Årsregnskap for 2020 som ikke var klart til ordinært årsmøte legges frem.